Sosnowiecki dom kultury i sztuki

Projekt zabudowy kwartału kamienic śródmieścia miasta Sosnowiec przy placu im.K. Ćwierka.

Przestrzeń wokół projektowanego budynku wyraźnie podzielona na trzy segmenty. Pierwsza część to plac przed budynkiem, który stanowi ogólnodostępną strefę publiczną, otwarta dla mieszkańców miasta. Plac w okresie letnim może pełnie funkcje kina letniego lub sceny gdzie mogą się także odbywać sezonowe festiwale lub jarmarki. Druga część docelowo została przeznaczona na zabudowę pod centrum kultury i sztuki. Zabudowa istniejącej tkanki miejskiej kamienic mieszkalnych jest próbą uzupełnienia i ożywienia tej części miasta. Trzeci segment to przestrzeń przewidziana na infrastrukturę,zaplecze techniczne, parkingi, strefę zieleni oraz plac artystyczny. Powyższa strefa należy do miasta i na chwile obecną jest opuszczona i zaniedbana. Plac z fontanną, miejska zielenią aspiruje do forum miejskiego z uwagi na fakt, że w mieście nie ma rynku. Lokalizacja została podyktowana dobrą komunikacją miejską oraz otoczeniem, które może zostać katalizatorem lokalnej integracji środowisk twórczych.