Kompleks sportowo-rekreacyjny/ przebudowa istniejącego basenu w Świeciu

Założeniem projektu jest przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku basenu zlokalizonego w miejscowości Świecie.

Idea zakłada wykorzystanie istniejącej zabudowy poprzez zachowanie niecki basenu, konstrukcji fundamentów oraz łącznika z sąsiadującym hotelem i stworzenie nowego kompleksu sportowo-rekreacyjnego. Transformacja obiektu polega na wyjęciu ze zniszczonej skorupy sprawnego mechanizmu, który dostaje drugie życie. Budynek zaprojektowano tak aby optymalnie wykorzystać rozwiązania technologiczne zmniejszające zapotrzebowanie na energię, zapewnić zdrowe warunki użytkowania poprzez wysoką jakość powietrza i wody wewnątrz budynku oraz zachować innowacyjne podejście do architektury.

Nowa elewacja swoją drewnianą strukturą ma nawiązywać do otoczenia, wpisując obiekt w zastany krajobraz. Delikatne deskowanie na elewacji widoczne jest również od wewnątrz basenu, sprawiając wrażenie przenikania się ze sobą przestrzeni wewnętrznej z zewnętrzną. Bryła budynku została świadomie wygięta nad wejściem co wygenerowało zadaszenie oraz zaakcentowało narożnik strefy wejściowej. Zabieg ten nadał budynkowi lekkiej formy, a przeszklenia zastosowane w miejscach poderwania elewacji stały się kontynuacja otaczającej przyrody. Wjazd na teren basenu zlokalizowano w południowej części działki, zapewniając 50 miejsc postojowych dla samochodów osobowych oraz 4 miejsca dla autokarów, osobom niepełnosprawnym zapewniono dodatkowe miejsca postojowe zlokalizowane tuż przed wejściem do budynku od strony wschodniej.

Teren wypoczynkowo- rekreacyjny z funkcją placu zabaw dla dzieci zaprojektowano od północy działki.

Cały teren otaczający basen urozmaicono, tworząc pagórki i wniesienia z ziemi, która pozostanie z wykopów pod fundamenty basenu oraz z wykopów pod zbiorniki wodne. Za pomocą niewielkich wzniesień wymodelowano eren, w taki sposób, aby przypominał krajobraz naturalny. Powstały punkty widokowe, nowe perspektywy oraz wzajemne powiązania otaczającego terenu.


Nazwa: Kryta pływalnia - kompleks sportowo-rekreacyjny
Kategoria: architektura publiczna
Inwestor: Urząd Miasta Świecie
Status: koncepcja/konkurs
Lokalizacja: Świecie, woj. kujawsko-pomorskie
Rok: 2013

Dane techniczne
Powierzchnia użytkowa: 3947,76 m2
Powierzchnia zabudowy: 1910,00 m2
Wysokość budynku: 9,95 m